Mitt i prick 2B paket

Mitt i prick 2B paket innehåller 20 st grundböcker och en lärarwebb.

Ta del av vårt paketerbjudande och spara 300 kronor när du köper 20 grundböcker och en lärarwebb. Du köper då lärarwebben för 300 kr istället för 600 kr/årslicens.

2340,00 kr
I lager

Mitt i pricks grundböcker gör sig allra bäst tillsammans med lärarwebben där du kan visa varje övning i grundboken i storformat, något som gör dina genomgångar och uppföljningar så mycket tydligare och enklare.

Ta del av vårt paketerbjudande och spara 300 kronor när du köper 20 grundböcker och en lärarwebb. Du köper då lärarwebben för 300 kr istället för 600 kr/årslicens.

Vill du köpa till fler grundböcker, lärarhandledning eller kopieringsunderlag till Mitt i prick 2B så gör du det enkelt här.

Serien
Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs Fk-3. 

  • Årskurs: 2B - basläromedel - paket med 20 grundböcker & komplett lärarwebb
  • Beställnr: 4810
  • ISBN: 978-91-88359-35-3
  • Licensperiod: 12 månader
  • Digital produkt

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING
• Talen 100 till 200
• Talen 0 till 1000
• Tallinjen 0 till 1000
• Jämföra talen 0 till 1000
• Udda och jämna tal
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Positionssystemet
• Talsorter med miniräknaren
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Vi repeterar addition – först upp till helt tiotal
• Vi repeterar subtraktion – först ner till helt tiotal
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera med mellanled – utan/med tiotalsövergång
• Subtrahera med mellanled – utan/med tiotalsövergång
• Räknehändelser
• Addera och subtrahera ental
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Skillnad
• Addera och subtrahera med hela hundratal
• Multiplikation
• Multiplicera med 3 tal
• Division - dela lika
• Innehållsdivision
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Överslagsräkning
• Textuppgifter
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i addition och multiplikation
• Talfamiljer
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

GEOMETRI

• Klockan – kvart i och kvart över
• Klockan – minuter i och över
• Tidsskillnad
• Volym – l och dl
• Volym Längd – cm och mm
• Längd – m och cm l
• Vikt – g
• Vikt – kg och g
o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Hälften och dubbelt
o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING
• Talen 100 till 200
• Talen 0 till 1000
• Tallinjen 0 till 1000
• Jämföra talen 0 till 1000
• Udda och jämna tal
o ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

• Positionssystemet
• Talsorter med miniräknaren
o ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

• Vi repeterar addition – först upp till helt tiotal
• Vi repeterar subtraktion – först ner till helt tiotal
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Addera med mellanled – utan/med tiotalsövergång
• Subtrahera med mellanled – utan/med tiotalsövergång
• Räknehändelser
• Addera och subtrahera ental
• Addera och subtrahera med hela tiotal
• Skillnad
• Addera och subtrahera med hela hundratal
• Multiplikation
• Multiplicera med 3 tal
• Division - dela lika
• Innehållsdivision
o ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

• Överslagsräkning
• Textuppgifter
• Huvudräkningsuppgifter till varje kapitel
o ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

ALGEBRA

• Kommutativa lagen i addition och multiplikation
• Talfamiljer
o ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

GEOMETRI

• Klockan – kvart i och kvart över
• Klockan – minuter i och över
• Tidsskillnad
• Volym – l och dl
• Volym Längd – cm och mm
• Längd – m och cm l
• Vikt – g
• Vikt – kg och g
o ”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

• Hälften och dubbelt
o ”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

PROBLEMLÖSNING

• Problemlösning
• Mot programmering 1
• Mot programmering 2
• Kluringsida i varje avsnitt
• Problemlösningsuppgifter och kopieringsblad till varje kapitel
o ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.”
o ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.”