Mitt i prick åk 4B webb

Till Mitt i prick finns en innehållsrik webb med en lärardel och en elevdel, som hjälper dig att variera undervisningen och möta varje elevs behov. På lärarwebben hittar du inlästa berättelser, genomgångar, begreppsträning, problemlösning och mycket annat. Dessutom ingår lärarhandledning och kopieringsunderlag. Med elevwebbens färdighetsträning och problemlösning, kan varje elev öva utifrån sin nivå.

995,00 kr
Kommande artikel

Mitt i prick 4B – lärarwebb

Inled kapitlet med att lyssna på berättelsen och lösa den matematiska uppgiften som hör till. Titta tillsammans på vilken metod och vilka begrepp som kapitlet tar upp. Med tydliga genomgångar och tillhörande läraranvisningar, introducerar du arbetet med boken. Vill du konkretisera ytterligare, finns en mängd verktyg att tillgå i Mattelådan. Problemlösningsuppgifter ger eleverna möjlighet att fundera kring strategier och lösningar, enskilt eller i par. Du har även tillgång till lärarhandledning, kopieringsunderlag, bedömningsstöd samt extra prov.

 

Ur innehållet:

 • Inlästa berättelser
 • Genomgångar
 • Metod och begrepp
 • Problemlösning
 • Lärarhandledning med bedömningsstöd
 • Kopieringsunderlag

 

Mitt i prick 4B – elevwebb

På elevwebben finns självrättande övningar kring kapitlets moment. Eleverna loggar enkelt in på mip.se med klassens gemensamma lösenord. Här finns färdighetsträning i två nivåer, problemlösningsuppgifter samt begreppsträning och kluringar. Eleverna har tillgång till en samling konkreta verktyg från Mattelådan och kan använda dem som stöd vid genomgångar eller som laborativt material under arbetet med uppgifterna i boken.

 

Ur innehållet:

 • Träna mera med konkret stöd
 • Färdighetsträning på två nivåer
 • Begreppsträning
 • Kluringar
 • Problemlösning
 • Verktygslåda

 

Mitt i prick webb är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

 • Årskurs: 4
 • Beställnr: 830
 • ISBN: 978-91-8835-998-8
 • Produktstorlek: Årslicens
 • Licensperiod: 12 månader
 • Digital produkt