Om Mitt i prick åk 1

Mitt i prick åk 1 har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel i grundboken är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor.


I Mitt i prick 1A så arbetar eleverna bland annat med taluppfattning talen 0-12, hälften och dubbelt, likhetstecknet, problemlösning och klockans hela timmar.


I Mitt i prick 1B så arbetar eleverna bland annat med taluppfattning talen 13-20, fler och färre, tiotalsövergång 0-100, geometri, trianglar, fyrhörningar, cirklar och klockans halva timmar.


Tillsammans med den interaktiva lärarwebben och dess matteverktyg, den innehållsrika lärarhandledningen och kopieringsunderlaget i två olika nivåer har du som lärare allt du behöver färdigplanerat och klart.


Mitt i prick 1A

Ett kapitel ur Mitt i prick 1A grundbok

Två sidor bas med tillhörande färdighetsträning.

En sida extra med fler övningar och fördjupning.

Vart femte kapitel har fokus på begrepp, problemlösning och kommunikation.

Mitt i prick 1B

Ett kapitel ur Mitt i prick 1B grundbok

Två sidor bas med tillhörande färdighetsträning.

En sida extra med fler övningar och fördjupning.

Vart femte kapitel har fokus på begrepp, problemlösning och kommunikation.

Upptäck fördelarna med lärarwebben

Om Mitt i prick FK-åk 3

Mitt i prick 1-3 är ett heltäckande basläromedel i matematik. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. Läromedlet innehåller, förutom den viktiga färdighetsträningen, flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation.

Mitt i prick är ursprungligen ett läromedel från Finland som har omarbetats, av svenska författare, för att följa Lgr11. Resultatet är ett matematiskt innehåll med det bästa från två världar.

Ett komplett läromedel författat av svenska och finska författare och självklart utefter den reviderade läroplanen för förskoleklass!