Mitt i prick FK lärarhandledning

Mitt i prick FK lärarhandledning innehåller färdiga lektionsuppslag. I handledningen finns också kopieringsunderlag kopplade till de olika momenten i grundboken.

375,00 kr
I lager

I Mitt i prick FK lärarhandledning har du allt samlat som du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. Här finns förslag till inledning och samtal, aktiviteter, spel, huvudräkning och problemlösning. Det är bara att välja och sätta ihop till en varierad, lärorik och rolig lektion. I handledningen finns också kopieringsunderlag kopplade till de olika momenten i grundboken.

En lektionsplanering kan se ut så här:

  • Inled med någon av de aktiviteter som finns föreslagna i lärarhandledningen. 
  • Samlas kring det nya som ska läras, gå igenom och förklara. Använd konkret plockmaterial eller lärarwebbens material i mattelådan. 
  • Visa grundbokens sida i storformat – enkelt med lärarwebben. 
  • Låt eleverna arbeta med uppgifterna i grundboken – öva och befästa. 
  • Avsluta med en praktisk uppgift, t.ex. med knappar och underlaget på grundbokens baksida. Förslag på knappuppgifter finns i lärarhandledningen
  • Årskurs: FK - basläromedel
  • Beställnr: 467
  • ISBN: 978-91-88359-01-8
  • Produktstorlek: 160 sidor, A4, spiralbunden

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll FK

Matematiska resonemang och uttrycksformer

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll FK

Matematiska resonemang och uttrycksformer

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.