Mitt i prick FK lärarwebb

Mitt i prick FK lärarwebb är en interaktiv lärarwebb med grundbokens alla sidor.

325,00 kr
I lager

Mitt i prick FK lärarwebb är en interaktiv lärarwebb med grundbokens alla sidor. Att kunna visa varje övning i storformat gör genomgångar och uppföljningar så mycket enklare för dig och tydligare för dina elever. I Mattelådan finns matteverktyg som hjälper dig att visualisera olika matematiska begrepp som t.ex. fler, färre, mönster eller antal. Använd lärarwebben och hjälp fler elever att verkligen förstå.

Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

  • Årskurs: FK
  • Beställnr: 469
  • ISBN: 978-91-88359-60-5
  • Licensperiod: 
  • Digital produkt

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll FK


Matematiska resonemang och uttrycksformer

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Ur den reviderade läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Centralt innehåll FK


Matematiska resonemang och uttrycksformer

• Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

• Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

• Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.