Här bokar du en Mitt i prick-låda för påseende.

Vi skickar kostnadsfritt en Mitt i prick-låda fylld med seriens befintliga komponenter för påseende i 14
dagar, så att ert arbetslag hinner bekanta er med serien. Vi bifogar även vår komponentguide
”Så jobbar du...” som vägleder er i hur arbetsgången är tänkt. Ställ gärna upp lådan i personalrummet
så att fler på skolan kan få bläddra i böckerna.
Efter 2 veckor gör ni er eventuella beställning, packar ihop lådan och sätter på den bifogade adresslappen.
DHL kommer sedan och hämtar lådan på samma ställe som den levererades.
 
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*