Ring oss +46 8 716 67 95

MITT I PRICK
Basläromedel i matematik FK-åk 3

I Mitt i prick för förskoleklass får eleverna möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt. Ett komplett läromedel författat av svenska och finska författare och självklart utefter den reviderade läroplanen för förskoleklass!


Mitt i prick åk 1-3 är ett gediget och genomtänkt läromedel som ger dig ett samlat grepp över din lektion och din undervisning, kapitel för kapitel.


 • Grundboken - där eleverna har lätt att får överblick över lektionens innehåll och lärandemål
 • Kopieringsunderlaget – med färdighetsträning och fördjupning i två nivåer, kopplat till lektionen
 • Lärarwebben – där du har tillgång till färdiga illustrerade genomgångar för lektionen och olika matteverktyg.
 • Lärarhandledningen – med flera förslag för varje lektion på aktiviteter för en varierad undervisning samt facit, läxuppgifter och tester för kopiering.

Mitt i prick är ursprungligen ett läromedel från Finland som har arbetats om utifrån Lgr 11, av svenska författare. Resultatet är ett matematiskt innehåll med det bästa från två världar.

 

Läs mer Provkapitel
Tävla och vinn fina talhus!


Med väggkorten bygger du och dina elever en fin och tydlig tallinje 0 - 10, i form av en husrad.

Tallinjen ger många möjligheter till övningar med eleverna.

 

För att ha chans att vinna följ oss på Facebook och skriv ett inlägg i sociala medier där du visar upp

ditt klassrum. Tagga med #mittklassrum, #majema och #Mittiprick glöm inte att ha öppen profil.

Vinnaren dras den 22/3 och den 14/6. 


 


Läs mer

Läs mer

Våra ledstjärnor i utvecklandet av Mitt i prick matematik

Läromedlet Mitt i prick matematik kommer från Finland och är där en beprövad och populär serie, hos både lärare och elever. När vi på Majema skulle omarbeta materialet och anpassa det utifrån Lgr 11, bestämde vi oss för att minska grundbokens omfång. Den var för mastig. Vi tyckte även att det var för få uppgifter kring problemlösning och kommunikation. Vi lät därför svenska läromedelsförfattare skriva tio nya kapitel per grundbok, med fokus på att få eleverna att kommunicera matematik.


  • Materialet ska innehålla en lärarwebb som hjälper läraren med tydliga och pedagogiska genom­gångar.

  • Eleverna ska få tillräckligt med färdighetsträning och tabellerna inom de fyra räknesätten ska automatiseras. Helt enkelt för att detta annars kommer att stjäla tid från all annan matematisk tankeverksamhet, helt i onödan.

  • Eleverna ska få lära sig några få effektiva additions­ och subtraktionsstrategier, sådana som har visat sig framgångsrika i internationella studier. Strategierna ska fungera i båda räknesät-ten, så att eleverna inte väljer fel strategi vid fel tillfälle.

  • Eleverna ska på allvar få ägna sig åt problem­lösning där alla fem förmågor från Lgr 11 vävs in.

  • Eleverna ska få möta de riktiga matematiska begreppen tidigt. Elever är som mest receptiva i lågstadieåldern. Varför inte utnyttja detta i mate matikundervisningen?

  • Du som lärare ska känna att du räcker till trots att alla elever är olika och har kommit olika långt i sin matematiska utveckling. Mitt i prick innehåller därför repetitionsuppgifter och många laborativa övningar, för de elever som behöver träna mer. Materialet innehåller även fördjupning, problem-lösning och samarbetsövningar, för de elever som behöver utmaning. I alla områden inom det centrala innehållet i Lgr 11, får eleverna utmanas på sin nivå, så att samtliga elever når kunskapskraven.

  • Och sist men inte minst, en lugn och tydlig layout, där eleverna arbetar med en sak i taget.
 

 

Prova lärarwebben gratis

Lärarwebben till Mitt i prick ger dig allt du behöver för digital genomgång och uppföljning av din lektion, samt roliga interaktiva övningar för genomgångar och repetition. Beställ en gratis provmånad.Provkapitel och digitalt smakprov

Du får ett provkapitel ur Mitt i prick som pdf att skriva ut och prova med din klass. Du får samtidigt tillhörande lärarwebb för kapitlet så att ni kan prova på de interaktiva övningarna.Mässor


En Mitt i prick-låda på besök!

Vi skickar kostnadsfritt en låda fylld med seriens befintliga komponenter, så att du och ditt arbetslag i lugn och ro kan lära känna serien Mitt i prick. Efter 14 dagar hämtar vi lådan igen. Boka redan idag!