Läsresan låda

Här bokar du en Läsresanlåda för påseende.

Vi skickar kostnadsfritt en Läsresanlåda fylld med seriens befintliga komponenter för påseende i 14 dagar, så att ert arbetslag hinner bekanta er med serien. Vi bifogar också vårt produktblad som vägleder er i hur arbetsgången är tänkt.

Ställ gärna upp lådan i personalrummet så att fler på skolan kan få bläddra i böckerna. Efter 2 veckor gör ni er eventuella beställning, packar ihop lådan och sätter på den bifogade adresslappen.

DHL kommer sedan och hämtar lådan på samma ställe som den levererades.