Mitt i Prick låda

Här beställer du Mitt i prick - lådan, vår kostnadsfria miniutställning.
Vi sänder lådan kostnadsfritt till er skola för påseende i 2 veckor.
Lådan är fylld med seriens befintliga komponenter för påseende i 14 dagar,
så att ert arbetslag hinner bekanta er med serien.
Vi bifogar också vårt produktblad som vägleder er i hur arbetsgången är tänkt,
samt vår katalog och en beställningslista. 

Ni ställer upp den i fikarummet så att alla kollegor får chansen att ta del av böckerna. 
Efter 2 veckor gör ni er eventuella beställning, packar ihop lådan och sätter på den bifogade adresslappen.
DHL kommer sedan och hämtar lådan på samma ställe som leveransen skedde.