Learn English bokpaket åk 2

Learn English bokpaket åk 2 består av sex engelska bilderböcker som beskriver vardagsnära handlingar och innehåller enkla, upprepande texter med en humoristisk tvist och genomtänkt progression.

330,00 kr
I lager
Sex engelska bilderböcker som gör språket levande och mer angeläget för eleven. Böckerna beskriver vardagsnära handlingar som är lätta att följa. Inspirerande och välgjorda bilder tillsammans med enkla, upprepande texter med en humoristisk tvist gör att dessa böcker passar utmärkt för eleverna på lågstadiet.

  • The jumble sale
  • A new dog
  • A cat in the tree
  • Floppy the hero
  • The barbecue
  • Floppy´s bath


Perfekt för det engelska skolbiblioteket.

Learn English är ett lättanvänt basläromedel i engelska som tar ämnet på allvar, redan från årskurs 1. Eleverna vill och kan – du som lärare behöver ett material som fungerar direkt. Nu finns ett planerat, strukturerat och paketerat läromedel som låter dina elever öva att tala, lyssna, samtala, läsa, skriva och sjunga på engelska.

  • Årskurs: 2
  • Beställnr: 741
  • ISBN: 978-91-87011-92-4
  • Produktstorlek: 6 st bilderböcker á 16 sidor, 167*193 mm