Välkommen till Majemas inspirerande pedagogträffar!

Här kan du som lärare i åk FK-3, läsa mer om och anmäla dig till våra kostnadsfria pedagogträffar.

Under kvällen får du som lärare förutom fortbildning, ta del av Majemas läromedel i vår miniutställning. När du går hem får du med dig en välfylld goodiebag och konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag. Antalet deltagare är begränsat, så säkra din plats nu.

Uppmuntra! Utveckla! UTMANA! - en modell för din läs- och skrivundervisning

Att kombinera ljudmetod och helordsmetod vid läsinlärningen har visat sig vara en framgångsmodell. Men hur gör man? Kom och lyssna till Katarina Herrlin - när hon håller sin inspirerande föreläsning om den interaktiva läsmodellen och hur den går hand i hand med skrivandet!

 • 9 oktober - Elite Stadshotellet Västerås kl. 17.00 - 19.00
 • 15 oktober - Elite Grand Hotel Gävle kl. 17.00 - 19.00

"Väck läshungern - tillsammans. Hur du som lärare kan visa vägen"

Läsning måste ges tid och få plats och lärarens betydelse kan inte nog understrykas, menar Anne-Marie Körling, lärare, föreläsare, författare och Sveriges läsambassadör 2015-17. Hur kan läraren inspirera och visa vägen till läslust och vilka böcker ska barn läsa? Kom och lyssna till en inspirerande föreläsning med Sveriges läsfrämjare där läsningen görs synlig.

 • 18 september - Medelhavsmuseet Stockholm kl. 17.00 - 19.00 FULLT!
 • 2 oktober -Norrlands Nation Uppsala kl. 17.00 - 19.00 FULLT!
 • 13 november - Elite Park Avenue Hotel Göteborg kl. 17.00 - 19.00 FULLT!
 • 20 november - Elite Hotel Savoy Malmö kl. 17.00 - 19.00 FULLT!
Majema pedagogträff med Christina Skodras

“Matematik med egna ord - matematiska samtal i klassrummet” - Samtal som grund för ökad matematisk förståelse

I Lgr 11 står det bland annat att elever ska utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang. - Hur gör jag detta på matematiklektionerna? Vad behöver jag som lärare kunna för att styra och stötta det matematiska samtalet, så att eleverna utvecklar dessa förmågor?

 • 14 oktober - Elite Hotel Marina Tower Stockholm kl. 17.00 - 19.00 FULLT!
 • 15 oktober - Hotel Savoy Jönköping kl. 17.00 - 19.00
Majema pedagogträff med Margareta Dalsjö

“Hur kan ett klädstreck höja dina elevers matematikkompetens” - så arbetar du laborativt i matematik

Vad är framgångsrik undervisning i matematik? Vad efterfrågar eleverna? Hur förebygger vi matematiksvårigheter? Hur arbetar vi med elevers lärande? Margareta Dalsjö, grundskollärare sedan 40 år, speciallärare och förstelärare i matematik utgår från aktuell forskning och beprövad erfarenhet i sin föreläsning om hur vi undervisar för ett långsiktigt, metakognitivt lärande.

 • 4 november - Elite Hotel Marina Tower Stockholm kl. 17.00 - 19.00


Artiklar 1-5 av 7

Page
per page
Sätt fallande sortering
 1. Språkskrinet Robot
  Språkskrinet robot grundbok åk 1
  53 kr
 2. Språkskrinet Troll
  Språkskrinet troll grundbok åk 1
  47 kr
 3. Språkskrinet clown grundbok åk 2
  Språkskrinet clown grundbok åk 2
  70 kr
 4. Språkskrinet detektiv grundbok åk 3
  Språkskrinet detektiv grundbok åk 3
  70 kr
 5. Språkskrinet Alien
  Språkskrinet alien grundbok åk 4
  90 kr

Artiklar 1-5 av 7

Page
per page
Sätt fallande sortering