Pedagogträff

“Hur kan ett klädstreck höja dina elevers matematikkompetens?”

- så arbetar du laborativt i matematik

Vad är framgångsrik undervisning i matematik? Vad efterfrågar eleverna? Hur förebygger vi matematiksvårigheter? Hur arbetar vi med elevers lärande? Margareta Dalsjö , grundskollärare sedan 40 år, speciallärare och förstelärare i matematik utgår från aktuell forskning och beprövad erfarenhet i sin föreläsning om hur vi undervisar för ett långsiktigt, metakognitivt lärande.

Träffen är kostnadsfri - men antalet platser begränsat, så anmäl dig redan idag!


Kommande pedagogträffar

Mejla kundtjanst@majema.se för plats på väntelista.

Anmäl dig idag