Pedagogträff

Uppmuntra! Utveckla! UTMANA!

- en modell för din läs- och skrivundervisning

Att kombinera ljudmetod och helordsmetod vid läsinlärningen har visat sig vara en framgångsmodell. Men hur gör man?

Lyssna till Katarina Herrlin - när hon håller sin inspirerande föreläsning om den interaktiva läsmodellen och hur den går hand i hand med skrivandet!

Den digitala föreläsningen är självklart kostnadsfri och du får även chansen att lära känna Majemas nya basläromedel i svenska - Läsresan för FK-åk 3.

Katarina Herrlin arbetar vid campus Kalmar som universitetslektor i didaktik med inriktning läs och skriv. Hon arbetar främst inom grundutbildning, kompetensutveckling och fortbildning av lärare. Hennes undervisningsfält är framförallt grundläggande språk-, läs- och skrivpedagogik samt kartläggning och bedömning i de tidiga skolåren.


Kommande webinarier

Anmäl dig idag!

 

Skriv ut en pdf-inbjudan att sätta upp på din skola