Pedagogträff

Uppmuntra! Utveckla! UTMANA!

- en modell för din läs- och skrivundervisning

Att kombinera ljudmetod och helordsmetod vid läsinlärningen har visat sig vara en framgångsmodell. Men hur gör man?

Kom och lyssna till Katarina Herrlin - när hon håller sin inspirerande föreläsning om den interaktiva läsmodellen och hur den går hand i hand med skrivandet!

Under kvällen får du även chansen att lära känna Majemas nya basläromedel i svenska - LÄSRESAN för FK-åk 3. Nätverka och umgås med kolleger i branschen. Vi bjuder på kaffe med smörgås från 16.30 och alla får en fin goodiebag med sig hem. En kväll du inte vill missa!

Träffen är kostnadsfri, men antalet platser begränsat, så anmäl dig redan idag!

Katarina Herrlin arbetar vid campus Kalmar som universitetslektor i didaktik med inriktning läs och skriv. Hon arbetar främst inom grundutbildning, kompetensutveckling och fortbildning av lärare. Hennes undervisningsfält är framförallt grundläggande språk-, läs- och skrivpedagogik samt kartläggning och bedömning i de tidiga skolåren.

Skriv ut en pdf-inbjudan att sätta upp på din skola


Kommande pedagogträffar

Anmäl dig idag!