Pedagogträff

“Matematik med egna ord - matematiska samtal i klassrummet”

- Samtal som grund för ökad matematisk förståelse

I Lgr 11 står det bland annat att elever ska utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
- Hur gör jag detta på matematiklektionerna? Vad behöver jag som lärare kunna för att styra och stötta det matematiska samtalet, så att eleverna utvecklar dessa förmågor?

”Som matematiklärare kan jag arbeta med normerna i matematikklassrummet, jag måste också lyssna noga på vad eleven säger och kunna fånga upp det så att elevens inspel ger näring åt samtalet men också lära mig hur jag ska driva samtalet. Målsättningen är att få aktiva elever som matematiserar.” Ta del av en kostnadsfri digital föreläsning där Christina delar med sig av konkreta tips att ta med in i klassrummet. Under webinariet får du även chansen att lära känna Majemas basläromedel i matematik - Mitt i prick för FK-åk 3.

Christina Skodras är legitimerad 1-7 Ma/No lärare. Hon har handlett i matematiklyftet som matematikutvecklare. Sedan 2011 arbetar hon vid Göteborgs universitet som universitetsadjunkt i matematikdidaktik.


Kommande webinarier

Anmäl dig idag!

 

Skriv ut en pdf-inbjudan att sätta upp på din skola