Språkskrinet detektiv grundbok åk 3

Språkskrinet detektiv är en arbetsbok i svenska där eleverna arbetar med språklära, ordkunskap och skrivning.

Nu reviderad med fokus på olika texttyper.

Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

72,00 kr
I lager

Språkskrinet detektiv innehåller nio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelteman är Klassfesten, Resa, Detektiver, I skolan och Rymden.

Precis som övriga grundböcker i serien Språkskrinet så innehåller denna de tre delarna: ordkunskap, språklära och skrivning. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapiteltemat.

Eleverna får möta olika typer av texter i skrivningen.

Ur innehållet:

Ordkunskap

 • Talesätt om kroppen
 • Ord om väder
 • Istället för ”jätte”


Språklära

 • Förkortningar
 • Talstreck
 • Stavning, -tj ljudet


Skrivning – rubriker

 • Klassfesten - Instruerande text
 • Detektivbyrån - Berättande text
 • På stranden - Poetisk text


Alla kapitel följer samma struktur, vilket ger trygghet för eleven och underlättar för dig som lärare. Arbetet med Språkskrinet bygger på gemensamma genomgångar.

Till varje bok finns ett skrivutvecklingsschema som kan fyllas i av elev och lärare.

I Språkskrinet Lärarhandledning detektiv finns konkreta förslag på hur du kan arbeta med boken. Här hittar du också kopieringsunderlag och facit.

Språkskrinet detektiv lärarwebb är ett digitalt komplement till Språkskrinets grundböcker och där finns hela elevboken samt nya övningar, för genomgång och uppföljning.

I det fristående läsförståelsehäftet Klurarbyrån tränar eleverna sin läsförståelse.

Språkskrinet är en serie böcker i svenska som sträcker sig från årskurs 1 - 6. Språkskrinet detektiv är den tredje boken i serien Språkskrinet.

Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

 • Årskurs: 3
 • Beställnr: 507
 • ISBN: 978-91-85875-25-2
 • Produktstorlek: 64 sidor, 210 x 260 mm, häftad

Ur Centralt innehåll

Läsa och skriva
- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
- Handstil.
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
- Alfabetet och alfabetisk ordning

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
- Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
- Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning i böcker, tidskrifter och webbsidor för barn

Ur Centralt innehåll

Läsa och skriva
- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
- Handstil.
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
- Alfabetet och alfabetisk ordning

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
- Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
- Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Informationssökning och källkritik
- Informationssökning i böcker, tidskrifter och webbsidor för barn