Språkskrinet drake grundbok åk 5

Språkskrinet drake är en övningsbok i svenska där eleverna arbetar med läsning, språklära, ordkunskap och skrivfokus.

93,00 kr
I lager

Språkskrinet drake innehåller tio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelrubriker är Trafikdag, Kalla kårar, Prao och Hemligt meddelande.

Ordkunskapen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat alla ordklasser, sammansatta ord och stavning av tj-ljudet. I skrivningen möter eleven till exempel miljöbeskrivning, serie och recension.

Ur innehållet:
Läsning

 • Texter om klass 5b


Språklära

 • Prepositioner
 • Avstavning
 • Stavning, j-ljudet


Ordkunskap

 • Ord om yrkesliv
 • Ord om musik
 • Ord om känslor


Skrivning – skrivfokus

 • Avsluta en berättelse
 • Serie
 • Recension
 • Årskurs: 5
 • Beställnr: 509
 • ISBN: 978-91-85875-38-2
 • Produktstorlek: 72 sidor, 210 x 260 mm, häftad

Läsa och skriva
- Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
- Olika sätt att bearbeta olika texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
- Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av datorn. Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
- Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
- Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Språkliga strategier för att minnas, till exempel tankekartor och stödord.
- Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och i vilket syfte.

Läsa och skriva
- Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
- Olika sätt att bearbeta olika texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
- Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av datorn. Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
- Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
- Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk
- Språkliga strategier för att minnas, till exempel tankekartor och stödord.
- Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och i vilket syfte.