Språkskrinet robot grundbok åk 1

Språkskrinet robot är en arbetsbok i svenska där eleverna arbetar med språklära, ordkunskap och skrivning.

Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

54,00 kr
I lager

Språkskrinet robot innehåller fem kapitel och boken passar bra att arbeta med på höstterminen i årskurs 1.

Bokens kapitelteman är: Loppis, Skolan, Djuraffären, Nöjesfältet och Hönsgården. Precis som övriga grundböcker i serien Språkskrinet så innehåller denna de tre delarna: ordkunskap, språklära och skrivning.

Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapitlets tema med en sida vardera.

Språkläran har två sidor per kapitel och innehåller bland annat en och ett, lägesord, motsatsord och hur man bygger en mening.

Till grundboken ingår ett separat bokstavshäfte, Språkskrinet ABC.

Paketpris!
20 stycken grundböcker och lärarwebben. Klicka här.

  • Årskurs: 1
  • Beställnr: 528
  • ISBN: 978-91-87011-72-6
  • Produktstorlek: 24+16 sidor 210*260 mm

”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska
språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk
så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda
syften.”

”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska
språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk
så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda
syften.”