×

Läsresan webb åk 2

  • Basläromedel
  • Digitalt läromedel
  • Svenska
  • Åk 2

Läsresan webb innehåller både en lärarwebb och en elevwebb till alla dina elever. På lärarwebben har du det interaktiva stöd du behöver för varierade genomgångar. På elevwebben övar dina elever vidare på egen hand och utifrån sin nivå.

Ni övar gemensamt att:

  • Läsa – alla läsebokens texter är inlästa med textmarkering.
  • Förstå ord ur texten.
  • Skriva utifrån modelltexter.

Läsresan lärarwebb

Inled dina lektioner med att lyssna på kapitlets text, arbeta med ordförståelse eller modelltexter. I språklådan finns flera olika interaktiva och språkstimulerande övningar att arbeta med tillsammans. Både läsebok och arbetsbok kan visas i storformat. Ifrån lärarwebben har du även tillgång till lärarhandledning och möjlighet att skriva ut alla kopieringsunderlag i färg.

Läsresan elevwebb

Eleverna loggar enkelt in på Läsresan.se med klassens gemensamma lösenord. Dina elever kan då läsa och lyssna på alla texter i läseboken, skriva, öva stavning, öva alfabetisk ordning och mycket annat, både i skolan och hemma.

Mer information Visa mindre
1 350 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: 2
ISBN: 978-91-7857-116-1
Beställnr: 6015
Licensperiod: 12 månader
Produktstorlek: Årslicens
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel