Programmering

Programmering från första klass

Ja, programmering är nu på väg in i skolan, bland annat under ämnena matematik och teknik. Vi har, på våra läromedelsutställningar runt om i Sverige, mött många lärare som känner sig både lite oroliga för, men också mycket nyfikna på, hur de ska kunna undervisa i programmering, utifrån läroplanens tillägg i matematik och teknik. Syftet med förändringen i läroplanen är att stärka elevernas digitala kompetens. Alla elever ska inte bli programmerare men alla elever har rätt att förstå världen och utvecklingen omkring oss. Programmering är en process för att träna upp det logiska tänkandet!

Tillägg om programmering i Lgr 11, Centralt innehåll matematik under rubriken Algebra:

Åk 1–3

”Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering . Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.”


Åk 4–6

”Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Visuell programmering.”


Åk 7–9

”Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering i olika programmeringsmiljöer.”

Föreläsning med läraren Fredrik Kennebäck

Föreläsning Jaha, ska alla bli programmerare nu?!

”Att kunna identifiera och hitta en lösning till problemet, designa och testa lösningen samt utföra och utvärdera den. Ja det är också programmering. I min föreläsning visar jag främst hur du kan jobba med programmering, utan tekniska hjälpmedel i klassen. Men du kommer också att få kika på några robotar.”

Videoguide

Mot programmering - en videoguide om programmering ur Mitt i pricks lärarwebb

Basläromedlet Mitt i prick grundböcker avslutas med två kapitel som heter "Mot programmering". Här lär sig eleverna enkla grunder i programmering. På Mitt i pricks lärarwebb kan eleven arbeta interaktivt med programmering och med hjälp av kod styra en liten robot mot sitt mål.