Learn English lärarhandledning åk 1

Learn English – First Book lärarhandledning innehåller kopieringsunderlag och en tydlig lektionsplanering. Här finns också facit till grundboken.

200,00 kr
I lager

Learn English – First Book lärarhandledning med kopieringsunderlag. Här finns en tydlig lektionsplanering, extra tips till varje bilderbok och kapiteltema samt alla sånger, dialoger och hörövningar utskrivna. Här finns också facit till grundboken, fördjupningsuppgifter, användbara ordkort och spel.

Learn English är ett lättanvänt basläromedel i engelska som tar ämnet på allvar, redan från årskurs 1. Eleverna vill och kan – du som lärare behöver ett material som fungerar direkt. Nu finns ett planerat, strukturerat och paketerat läromedel som låter dina elever öva att tala, lyssna, samtala, läsa, skriva och sjunga på engelska.

  • Årskurs: 1
  • Beställnr: 731
  • ISBN: 978-91-87011-67-2
  • Produktstorlek: 52 sidor A4

”Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket
och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att
använda språket i olika situationer och för skilda syften.”

”Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket
och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att
använda språket i olika situationer och för skilda syften.”