Ring oss +46 8 716 67 95
Språkskrinet

SPRÅKSKRINET
Läromedelsserie i svenska åk 1-6


SPRÅKSKRINET ÅK 1-3
GRUNDBOKEN - alla kapitel har olika teman men följer samma struktur.

  • Ordkunskap där eleverna utökar sitt ordförråd och sin ordförståelse.
  • Språklära där eleverna får arbeta med språkets olika verktyg.
  • Skrivning som hjälper eleverna att utveckla sin förmåga att skriva texter och berättelser.

Språkskrinet lärarwebb – här finns hela elevboken samt nya övningar, för genomgång och uppföljning. Köp 20 stycken grundböcker och beställ lärarwebben till rabatterat pris.


LÄSFÖRSTÅELSE
I serien Språkskrinet åk 1-3 finns fristående arbetsböcker i läsning och läsförståelse. De innehåller engagerande texter och illustrationer med tillhörande frågor och uppgifter av olika slag – allt för att eleven ska få öva och visa sin läsförståelse på många olika sätt.


Läs mer åk 1 - 3 Provkapitel
Kapitlet inleds med en inspirerande samtalsbild. Eleven samlar ord och arbetar vidare med dem, utifrån kapitlets tema.


Andra delen av kapitlet uppmärksammar språkets olika byggstenar och regler, som t.ex. alfabetet, stavning, skiljetecken och ordklasser.


I kapitlets tredje del är det dags att använda sina nya kunskaper i en text, kopplad till kapitlets tema. Först planera - sedan skriva.

Språkskrinet 4-6

SPRÅKSKRINET ÅK 4-6
GRUNDBOKEN - alla kapitel har olika teman men följer samma struktur.

  • Läsning och läsförståelsefrågor i tre nivåer.
  • Språklära där eleverna får arbeta med språkets olika verktyg.
  • Ordkunskap med ord, begrepp och uttryck kopplat till kapitlets tema.
  • Skrivning där eleverna får arbeta med olika texttyper.

Läs mer åk 4 - 6 Provkapitel
Prova lärarwebben gratis

Prova på lärarwebben för Språkskrinet åk 1-3 gratis i 30 dagar!Provkapitel och digitalt smakprov

Du får ett provkapitel ur Språkskrinet åk 1-6 som pdf att skriva ut och prova med din klass. Du får även tillhörande lärarwebb för kapitlet, åk 1-3 så att ni får prova på vår interaktiva lärarwebb för åk 1-3.Bonusmaterial

Här hittar du vårt arkiv av extrauppgifter och facit till delar av vår utgivning, helt fritt att kopiera och använda!