Språkskrinet troll lärarhandledning åk 1

Språkskrinet troll lärarhandledning innehåller lektionsförslag och kopieringsunderlag för läxor/öva mer. Facit för grundboken ingår. 

203,00 kr
I lager

I lärarhandledningen finns konkreta förslag på hur du kan inleda din lektion och undervisa kring det som ska läras. Läxor/öva mer finns som kopieringsunderlag. Facit för grundboken ingår.

Lärarhandledningen är uppbyggd med konkreta förslag på hur du kan jobba med varje uppslag.

Ordkunskap - Varje kapitel inleds med en bild. Utgå från bilden, samtala och låt eleverna berätta och associera. Samla ord gemensamt på tavlan. Därefter arbetar eleverna i sin bok.

Språklära - Inled med en genomgång av det som ska övas, exempelvis alfabetet, skiljetecken eller synonymer. Förslag på hur finner du i lärarhandledningen.

Skrivning - Här planerar eleven sin egen berättelse genom att först skriva stödord. Uppmuntra eleven att "läsa" berättelsen utifrån stödorden för en kamrat. Skrivuppgiften knyter alltid an till det man arbetar med i kapitlet.

Språkskrinet Lärarhandlening troll är en handledning som hör till Språkskrinet troll. Till Språkskrinet troll finns även boken Trollkoll, ett fristående läsförståelsehäfte. Språkskrinet är en serie böcker i svenska som sträcker sig från årskurs 1-6.

  • Årskurs: 1
  • Beställnr: 515
  • ISBN: 978-91-85875-34-4
  • Produktstorlek: 36 sidor, A4, häftad