Språkskrinet cirkussommar läsförståelse åk 2-3

Språkskrinet cirkussommar är en övningsbok i läsförståelse där eleverna arbetar med den reflekterande läsningen. 

44,00 kr
I lager

”Julia går på cirkusskola och får dessutom chans att besöka en riktig cirkus.” Eleven får nu skriva förklaringar till ord ur texten och större fokus ligger på den reflekterande läsningen. I Språkskrinet cirkussommar läsföreståelse uppmuntrar både texter och bilder till tankar och samtal.

Texterna och arbetsuppgifterna i boken lämpar sig väl för gemensam undervisning och uppföljning. Som lärare ges du goda möjligheter att lyfta och samtala om nya ord och uttryck, låta eleverna återberätta och diskutera handlingen samt fundera vidare utifrån bilderna. Texterna passar också för vägledd läsning i smågrupper. Under den vägledda läsningen kan du ge omedelbar feedback på hur eleverna tar sig an texten och vägleda dem om de stöter på hinder. Varje uppslag består av en sida text och en sida arbetsuppgifter och frågor.

På frågesidan får eleverna:
- ringa in ord i texten inom olika kategorier och skriva dem
- hitta svar i texten
- hitta svar mellan raderna i texten
- fundera vidare utifrån text och bild.

Frågesidan har alltid samma struktur.

Språkskrinet Läsförståelse Cirkussommar är ett fristående häfte som hör till Språkskrinet Clown. Boken tillhör serien Språkskrinet, som är en serie i svenska, för årskurs 1-6.

  • Årskurs: 2-3
  • Beställnr: 526
  • ISBN: 978-91-85875-95-5
  • Produktstorlek: 24 sidor, 210 x 260 mm, häftad

Läsa och skriva
- Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
- Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
- Handstil.
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala
- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
- Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
- Texter som kombinerar ord och bild.

Språkbruk
- Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor.

Läsa och skriva
- Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
- Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
- Handstil.
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala
- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
- Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
- Texter som kombinerar ord och bild.

Språkbruk
- Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor.