Språkskrinet trollkoll läsförståelse åk 1-2

Språkskrinet trollkoll är en övningsbok i läsförståelse där eleverna arbetar med den reflekterande läsningen. 

44,00 kr
I lager

”Trollet Trolle är nyinflyttad i Verkligheten och har funderingar om hur saker och ting fungerar där”. Texterna i Trollkoll har det tydliga bildstöd som behövs för en elev i början av sin läsutveckling. Det finns mycket att samtala kring i både bilder och texter – vad händer och varför tänker Trolle så? Du som lärare har tillfälle att låta eleverna öva sig att återberätta, associera till egna erfarenheter och tänka vidare.

Arbetshäftet lämpar sig både för gemensam undervisning och uppföljning och vägledd undervisning i smågrupper. Under den vägledda läsningen kan du som lärare ge omedelbar feedback på hur eleverna tar sig an texten.

Varje uppslag består av en sida text och en sida arbetsuppgifter och frågor.Frågesidan har alltid samma struktur. På frågesidan får eleverna:
- ringa in ord i texten, inom olika kategorier och skriva av dem
- hitta svar i texten
- hitta svar mellan raderna i texten
- fundera vidare utifrån text och bild

Språkskrinet Läsförståelse Trollkoll är ett fristående häfte som hör till Språkskrinet Troll. Boken hör till serien Språkskrinet, som är en serie i svenska, för årskurs 1-6.

  • Årskurs: 1-2
  • Beställnr: 525
  • ISBN: 978-91-85875-94-8
  • Produktstorlek: 24 sidor, 210 x 260 mm, häftad

Läsa och skriva
- Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
- Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
- Handstil.
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala
- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
- Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
- Texter som kombinerar ord och bild.

Språkbruk
- Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor.

Läsa och skriva
- Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
- Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
- Handstil.
- Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Tala, lyssna och samtala
- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
- Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter
- Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
- Texter som kombinerar ord och bild.

Språkbruk
- Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor.