Tänk kreativt rosa åk 1

Tänk kreativt rosa är en arbetsbok som innehåller uppgifter i både svenska och matematik, avsedd för självständigt arbete och reflektion.

48,00 kr
I lager

Tänk kreativt är en serie arbetsböcker som innehåller teman med uppgifter i både svenska och matematik, perfekta för självständigt arbete. I varje bok finns 12 temakapitel – vart och ett med tre sidor arbetsuppgifter. Vissa uppgifter har inte givna svar utan uppmuntrar till egna reflektioner och förklaringar. Hur? Varför? Vad? När? Var? Vem? Vad tror du? Om det blir tillfälle kan dessa uppgifter bidra till roliga, gemensamma diskussioner.

I Tänk kreativt rosa finns kapitel med teman såsom: Cyklar, Myror, På lekplatsen, Båtar, Grönsaker, Former och I mitt rum. 

  • Årskurs: 1
  • Beställnr: 570
  • ISBN: 978-91-85875-76-4
  • Produktstorlek: 44 sidor, 210 x 260 mm, häftad

Skolan ska stimulera elevens kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Skolan ska stimulera elevens kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.