Write Blue åk 5

Write Blue är en arbetsbok i engelska innehållande skrivövningar, pysselsidor och ordlistor. Den ena sidan av ett uppslag används för att lösa uppgiften och den andra för att skriva rent densamma. 

49,00 kr
I lager

Arbetsgången är densamma genom hela boken, med en sida att öva och en sida att skriva rent sin text. Något som underlättar för dig som lärare samtidigt som det är en trygghet för eleverna.

Skrivövningar - Skrivövningarna är i stigande svårighetsgrad med mycket repetition, vilket gör att eleverna känner sig säkra, vågar och tror på sin förmåga.

Pysselsidor - Innehåller korsord och olika ordlekar, dessa sidor kan eleverna arbeta med på egen hand. Pysselsidornas korsord övar bl.a.: at the restaurant, proffessions, verbs, opposites och adjectives.

Ordlistor - Här kan eleverna hitta ord, översätta från svenska till engelska, som de har nytta av när de skriver sina texter.

Write blue är den tredje boken i serien Write. Till serien hör också Write red (år 3) och Write green (år 4).

  • Årskurs: 5
  • Beställnr: 723
  • ISBN: 978-91-85875-33-7
  • Produktstorlek: 32 sidor, 195 x 260 mm, häftad

Kommunikationens innehåll
- Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
- Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
- Åsikter, känslor och erfarenheter.

Lyssna och läsa
- reception
- Skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Tala, skriva och samtala
- produktion och interaktion
- Presentationer, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift.

Kommunikationens innehåll
- Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
- Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
- Åsikter, känslor och erfarenheter.

Lyssna och läsa
- reception
- Skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Tala, skriva och samtala
- produktion och interaktion
- Presentationer, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift.