Majemas boktips

 • 19 kr
  Min bok om närområdet

  Min bok om NÄROMRÅDET

  Arbetsboken tar upp elevernas närområde ur olika perspektiv; hemorten, skolvägen, yrken, samhällsfunktioner, byggnader och förr i tiden.

 • 19 kr
  Min bok om småkryp

  Min bok om SMÅKRYP

  Låt eleverna studera småkryp och göra sin egen faktabok.

 • 19 kr
  Min bok om skogens djur

  Min bok om SKOGENS DJUR

  Eleverna skapar, med hjälp av fakta, sin egen bok om skogens djur.

 • 19 kr
  Min bok om träd

  Min bok om TRÄD

  Min bok om TRÄD blir elevens egen unika faktabok om Sveriges träd.

 


Våra nya öva hemma häften i matematik och svenska för barn 8-10 år. 

Perfekt för de barn som behöver träna extra eller vill ha en utmaning!