Multiplikation - ett av de fyra grundläggande räknesätten

Multiplikation är ett av de fyra grundläggande räknesätten. När vi multiplicerar så säger vi att vi gångar. Talen vi multiplicerar kallas faktorer och resultatet vi får fram kallas produkt. Multiplikation skulle kunna liknas vid ett snabbare och mer effektivt sätt för att addera. Goda förkunskaper om addition hjälper därför eleven mycket när ni väl kommer till delen för multiplikation. Välkommen till Majema!

När två eller flera tal multipliceras med varandra så kallas det multiplikation. Tänk att Marita har tre lådor med 4 bollar i varje. Hur många bollar finns det totalt? Man skulle kunna räkna ut detta genom att addera 4 + 4 + 4, men ett mycket effektivare sätt är då att räkna 3 x 4 = 12. Multiplikation är upprepad addition så att säga. Multiplikation kan som med addition och subtraktion även räknas med uppställning, vilket underlättar vid uträkning av större tal.

Mitt i Prick

Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik där eleverna får möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genomtänkt och utvecklande sätt redan i förskoleklass.

Läs mer om Mitt i prick

Multiplikation

När vi multiplicerar använder vi x eller ×

Vi multiplicerar faktorer och får fram en produkt.

  • faktor x faktor = produkt

Vi börjar lära oss multiplikation genom att förstå att om vi adderar något ett visst antal gånger så kan det uttryckas på ett enklare sätt, till exempel:

  • 5 + 5 + 5 = 15
  • 3 x 5 = 15

På det här sättet, med hjälp av prickarna på tärningar, introduceras eleverna till multiplikation i Mitt i Prick 2A grundbok på sida 48.

Multiplikationstabellen utskrift

Det är alltid bra för eleverna att ha multiplikationstabellen tillgänglig. På baksidan av Mitt i Prick 3A grundbok (sida 152) så finner ni multiplikationstabellen för talen 1 – 10. 

Multiplikationsträning

I Mitt i Prick 3B grundbok på sida 113 besöker eleverna en affär för att handla fika och godis. I affären finns en prislista och eleverna ska räkna ut hur mycket olika saker kostar tillsammans.

Uppställning multiplikation

Vid multiplikation med uppställning så ställs talen på varandra. Man sätter det minsta talet underst. Sen börjar man räkna från ental (längst till höger) och jobbar sig vidare till tiotal, hundratal... Resultatet, produkten, skrivs under strecket som är draget under faktorerna. 

Till exempel:

2 x 213 ska beräknas med uppställning.

213

×   2

Då multiplicerar vi först 2 x 3 = 6 och sätter produkten 6 nedanför strecket.

213

×   2                

    6

Nu tar vi 2 x 1 = 2 och sätter in produkten 2.

213

×   2                

  26

Till sist räknar vi ut 2 x 2 = 4 och sätter in produkten 4.

213

×   2                

426

Svaret, produkten, blir alltså = 426

I Mitt i Prick 4A grundbok på sida 65 så avanceras uppställning av multiplikation genom att räkna uppställning med minnessiffra. 

Än mer avancerat blir det i Mitt i Prick 5A grundbok där eleverna får ta sig an uppställning med flersiffriga tal och flera minnessiffror.

Multiplikation

En kort video om vad multiplikation är med exempel på hur vi multiplicerar.

Mitt i Prick 2A grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 3A grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 3B grundbok Ladda ner
Mitt i Prick 4A grundbok Ladda ner

Träna multiplikation

Serien Mitt i Prick ger alltid tillfällen för repetition. Ett bra sätt för dig som lärare att låta eleverna träna multiplikation och samtidigt jobba med formativ bedömning. 

I kunskapsmålen i Mitt I Prick 5B grundbok står det att eleven ska kunna välja och använda metod för att:

  • Multiplicera med decimaltal, huvudräkning.
  • Multiplicera med 10 och 100.
  • Multiplicera med decimaltal, uppställning med minnessiffror.

På sida 12 i den boken får de öva på uppställning med decimaltal. De får lära sig att det ska vara lika många decimaler i produkten som i båda faktorerna tillsammans.

Multiplikation är alltså som upprepad addition. Vid multiplicering underlättar det att ha god koll på multiplikationstabellen. Serien Mitt i Prick ger eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas med multiplikation genom att erbjuda varierade och utmanande uppgifter. Du som lärare får dessutom god vägledning med hjälp av tillhörande lärarhandledningar. Väl mött hos oss på Majema!

Webbinarier

Vill du få fortbildning och inspiration, ta del av få konkreta tips och övningar som du kan testa i klassrummet redan nästa dag eller fördjupa dig i något av våra läromedel? Läs mer om och anmäl dig till våra kostnadsfria webbinarier.

Läs mer om webbinarier