Läromedel matematik

För oss på Majema är matematik inte bara en mattebok. Vi vet att elever behöver inspireras, utvecklas och utmanas! Därför lägger vi stor vikt vid att våra läromedel i matematik ska vara tydliga, och inge en trygghet både för dig som lärare och dina elever.

Våra matematikläromedel finns för förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet. Tydliga mål och koppling till kunskapskraven hjälper eleverna att utvecklas. Hos oss hittar du moderna och stimulerande läromedel i matematik som utvecklar dina elevers matematiska förmågor och stöttar dig som lärare i din undervisning. Vi tror på ett lustfyllt lärande i kombination med tydlig struktur. Våra tryckta och digitala läromedel i matematik är utformade helt i enlighet med kursplanen i Lgr 11.

Basläromedel och fristående matteböcker

Majema erbjuder ett tryggt och modernt basläromedel och flera fristående matteböcker som passar för fördjupning, att öva och befästa kunskap, till hemuppgifter eller som löpande avcheckning och formativ bedömning. Förutom de tryckta matteböckerna finns även digitala läromedel som är knutna till vårt basläromedel.
Du hittar dessutom tillhörande lärarhandledning med lektionsförslag och genomgångar, bedömningsstöd, kopieringsunderlag och annat som ytterligare hjälper och underlättar för dig i ditt arbete med våra matematikläromedel.

Läs mer Visa mindre