Läromedel matematik Åk 3

Nu ska du undervisa matematik i åk 3 och eleverna har kommit en bit på väg i sin matteresa och kraven har ökat. På våren i årskurs 3 ska de dessutom få göra sitt första nationella prov.

Läromedel och stöd för elever i matematik åk 3

För att ge dina elever bästa förutsättningarna att lyckas med matte i åk 3 erbjuder vi ett strukturerat basläromedel i matematik (länk till Mitt i prick) som låter eleven öva och utmanas på sin nivå. Förutom färdighetsträning, matematiska begrepp, problemlösning, kommunikation, programmering innehåller det även ett separat häfte med förberedelser för det nationella provet. Du som lärare har tillgång till ett omfattande webbstöd för pedagogiska genomgångar, en väl genomarbetad lärarhandledning och annat stödmaterial som underlättar för dig när du planerar din undervisning.

Söker du extramaterial med övningar för repetition, hemuppgifter, löpande avcheckning och formativ bedömning finns flera fristående matteböcker för åk 3 med mängder av kreativa och utmanande uppgifter med olika inriktning.

Majemas läromedel i matematik för åk 3 har tydlig och pedagogisk arbetsgång som främjar utvecklingen av elevens matematiska förståelse och samtidigt håller kvar elevernas lust att lära. Vi tror att eleverna gynnas av en tydlig struktur, vilket vi alltid eftersträvar i våra läromedel i matematik.

Läs mer Visa mindre