Lärarpraktikan FK-åk 6

Kopieringsunderlag
Om Lärarpraktikan

Lärarpraktikan är en serie kopieringsunderlag som ger dig som lärare självinstruerande lektionstips och hemuppgifter. Här hittar du handledning med en mängd idéer och förslag på teman.

Kopieringsunderlag utifrån årstider

I Lärarpraktikan höst/vinter/vår för FK-åk 3 hittar du handledning med en mängd idéer och förslag på teman som anknyter till respektive årstid på olika sätt, samt arbetsblad som kopieringsunderlag. Här finns också tips på hur du på ett årstidsanknutet sätt kan visa upp elevarbeten på anslagstavlor och väggar.

Kopieringsunderlag utifrån tema

I Fröken, jag är klar! (åk 2-4) finns kopieringsunderlag med kreativa, självinstruerande extrauppgifter av varierande svårighetsgrad. Övningarna tränar bland annat logiskt tänkande, problemlösning, språkliga och matematiska begrepp. De fungerar även att användas som läxor.

I Hej kompis! (åk 1-3) hittar du konkreta vänskaps-övningar som verkligen fungerar. Alla övningar har till hörande kopieringsunderlag i form av arbetsblad, dokumentation och tillhörande utvärderingar.

I Lärarpraktikan bokverkstad (FK-3) hittar du kopieringsunderlag med tips, inspiration och handledning för att tillverka böcker till elevens texter. Alla böcker är enkla att göra och kan varieras utifrån olika textteman. Här finns också kopieringsunderlag för etiketter, bokryggar och boklådor. I handledningsdelen finns tydliga instruktioner för varje typ av bok.

Kopieringsunderlag med fokus på språk

I Tea Time (åk 3-5) finns massor av prat övningar och spel i form av kopieringsunderlag med tillhörande handledning. Alla övningar syftar till att eleverna ska våga och vilja prata engelska. Nivån på övningarna är likvärdig i båda böckerna.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev.