Digitala läromedel Åk 4-6

I åk 4-6 ställs stora krav både på eleverna och på dig som lärare. Eleverna behöver stöd för sitt lärande på sin nivå och du som lärare önskar säkert stöd både med lektionsplanering, bedömning och att kunna individualisera undervisningen på bästa sätt. Majemas digitala läromedel för åk 4-6 kan erbjuda detta.

 

Stöd för din undervisning

Våra digitala läromedel väcker lust att lära och ger stöd till din undervisning. En lärresurs som förhöjer kvaliteten på dina genomgångar. De håller samma höga kvalitet som våra tryckta böcker. De utgörs av ett webbstöd för dig som lärare – en lärarwebb – som är utvecklat specifikt för läromedlet. Förutom att vara unikt anpassade till den tryckta boken hittar du många övningar i webbarna som lyfter din undervisning och ger din lektion det lilla extra. Med interaktiva övningar och smart funktionalitet är webbarna ett verktyg som underlättar och lyfter din undervisning.


Du inleder lektionen med en gemensam genomgång där arbetet med boken introduceras. Du kan antingen använda färdiga genomgångar eller skapa egna med de verktyg som finns. Eleverna får en tydlig bild av vad som ska göras och kan lätt komma igång med sitt enskilda arbete.


Våra digitala läromedel för åk 4-6 kompletteras med en elevwebb. Där kan man verkligen individualisera! Eleverna kan öva vidare på moment som behöver tränas på eller fördjupa sig i för att komma vidare. Elevwebben är verkligen till stor hjälp i individualiseringen av undervisningen. Eleverna kan jobba både hemma och i skolan – på alla olika enheter.

Läs mer Visa mindre