Dagens Matte Åk 1 - 3

Repetera och befäst kunskaper
Om Dagens Matte

Håll matematiken levande och aktuell! Dagens matte är ett häfte där eleverna ges tillfälle, ofta och lite åt gången, att repetera och befästa sina kunskaper i matematik. Dagens matte innehåller uppgifter utifrån matematikens alla delar i LGR11 – taluppfattning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband, förändringar och problemlösning.

Dagens matte är ett bra verktyg för löpande avcheckning och fungerar som hjälpmedel till den formativa bedömningen. Perfekt att använda som Exit ticket!

Se vår film om hur man kan arbeta med Dagens Matte i klassrummet. 

Dagens Matte Åk 1

Slipp kopiera och organisera lösa repetitionspapper – i Dagens matte har du det samlat, genomtänkt och lättanvänt. Dagens matte 1 innehåller repetition och övningar för elever i årskurs 1. Man övar t.ex. klockan hel- och halvtimme, 10-kamraterna och stapeldiagram.

Dagens Matte Åk 2

Slipp kopiera och organisera lösa repetitionspapper – i Dagens matte har du det samlat, genomtänkt och lättanvänt. Dagens matte 2 innehåller repetition och övningar för elever i årskurs 2. I Dagens matte 2 finns färdiga repetitionsövningar där eleven kan öva i lagom doser, t.ex. geometriska kroppar, symmetri och förstora/förminska. Att öva 5-10 minuter om dagen för att hålla matten vid liv, är klokt inför de nationella proven. I Dagens matte 3 övas bl.a area, bråk och omkrets.

Dagens Matte Åk 3

Slipp kopiera och organisera lösa repetitionspapper – i Dagens matte har du det samlat, genomtänkt och lättanvänt. Dagens matte 3 innehåller repetition och övningar för elever i årskurs 3.

Upptäck även Dagens Svenska

Samma fiffiga struktur för att hålla svenskämnet aktuellt finns i Dagens Svenska.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!