Läromedel matematik Åk 1

Undervisningen i matematik i årskurs 1 ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Majema vill bidra till din undervisning med läromedel där tydlig struktur och kreativitet går hand i hand. Eleverna vägleds med utmanande, utvecklande och motiverande uppgifter. Du som lärare får stöd i lärarhandledning och i det digitala läromedlet-lärarwebben.

Pedagogik och läromedel för matematik i åk 1

Variation är vägen till en framgångsrik matematikundervisning i åk 1. Förutom den viktiga färdighetsträningen, problemlösning, ”matteprat” och programmering är det toppen att kunna avbryta för ett spel, huvudräkningsfrågor eller någon annan aktivitet. Det är bra att använda många sinnen när man jobbar med matematik! Vårt basläromedel i matematik för åk 1 innehåller en grundbok med övningar som utmanar på olika nivåer, en gedigen lärarhandledning och ett kopieringsunderlag där du som lärare har allt för att genomföra din undervisning. Det finns även ett digitalt lärarstöd för genomgångar och uppföljning – ett läromedel som ger många möjligheter till individualisering.

Som komplement till basläromedlet finns även extramaterial, arbetsböcker för repetition, avcheckning och fördjupning.

Läs mer Visa mindre