Läromedel engelska Åk 5

I årskurs 5 är eleverna ofta vana användare av engelska. Unga är idag flitiga informationssökare och använder mycket engelska i sin vardag, inte sällan utan att de lägger märke till det. Den senare tidens utveckling mot en digitaliserad och internationell värld ställer höga krav på ett läromedels innehåll och utformning. Ett autentiskt och varierat innehåll är grundläggande för att engagera och stimulera åldersgruppen.

Överskådligt och lätt att nivåanpassa

Eleverna i mellanstadiet kan ofta ha vitt skilda bakgrunder och erfarenhet av engelskundervisning. Det är inte ovanligt att nivåerna är väldigt spridda. Då behövs en stadig grund att stå på för att snabbt kunna skaffa sig en överblick och medvetenhet kring elevernas kunskaper och förmågor i engelska.

Med ett strukturerat, lättöverskådligt och heltäckande läromedel kan du tryggt sätta igång med din undervisning och lita på att det centrala innehållet är i fokus. Genom tydliga instruktioner, varierade övningar och mängder av extrauppgifter kan du lätt anpassa undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar.

Läs mer Visa mindre