Learn English basläromedel i engelska åk 4-6

Förbered dina elever att ta plats i världen!
Learn English 4-6 är ett heltäckande basläromedel i engelska. Textbook i kombination med lärarwebben är alltid utgångspunkten för din undervisning. Workbook har uppgifter för eleverna, kopplade till varje undervisningsdel i textbook. Superstruktur!
Om Learn English åk 4 - 6

Learn English 4-6 är ett heltäckande basläromedel i engelska. Textbook i kombination med lärarwebben är alltid utgångspunkten för din undervisning. Workbook har uppgifter för eleverna, kopplade till varje undervisningsdel i textbook. Superstruktur! På elevwebben finns självrättande övningar för repetition och fördjupning. Här finns också grammatikfilmer som förklarar aktuella moment på ett roligt och pedagogiskt sätt. Underlag för bedömning, Unit check up! hittar du på  Lärarwebben.


Att våga prata

När man frågar elever vad de vill lära sig så svarar de flesta ”Jag vill kunna prata!” Eleverna önskar sig större muntliga utmaningar och språkliga situationer, utifrån verkligheten. I Learn English finns därför en mängd kommunikativa uppgifter kopplade till de olika momenten i textbook.”Talk about it!”, ”Think-pair-share” och ”Grasp the text” är några exempel på uppgifter som syftar till att sporra eleverna att samtala och diskutera. ”Börjor” hjälper dem att komma igång, att våga prata!

Några kan lite, andra kan mycket

Sidorna i workbook har alltid en inbyggd progression som gör det enkelt för dig som lärare att individualisera, för alla elever. Elever som är i början av sitt lärande gynnas av att texterna i textbook läses och bearbetas gemensamt. På elevwebben kan eleverna repetera och befästa genom att lyssna på texterna och öva glosor, titta på grammatikfilmerna och göra tillhörande övningar. För elever som behöver utmaningar finns ett helt uppslag med fördjupande uppgifter, Extra! Pick and choose!, i workbook.


Texter som lockar till läsning

Att utgå från skönlitteratur i undervisningen berikar elevernas erfarenhet av det engelska språket och ger dem en annan upplevelse än den de ofta får genom olika digitala medier. I Learn English textbook är sex av de 18 texterna skönlitterära, en text i varje kapitel. Texterna har många och härliga bilder som stöd för förståelsen. Det gemensamma arbetet med dessa texter är ovärderligt. När texterna ska läsas gemensamt är lärarwebbens fina och tydliga visning av texten,med tillhörande ljudfil, fantastisk.

Lgr22 och Learn English

Majemas utgivning har kvalitetssäkrats mot Skolverkets reviderade läroplaner och kursplaner, Lgr22. Alla nyutgivna läromedel, såsom Learn English åk 4-6, är i enlighet med Lgr22.  Så känn dig trygg, allt från den reviderade läroplanen finns med i Learn English.

Learn English 4

I åk 4–6 utgår arbetet med det engelska språket från textbook som innehåller skönlitterära texter och andra texttyper. Lärandet bygger på gemensamt arbete med texterna och de tillhörande prat- och diskussionsövningarna.

I textbook finns också grammatik, dialoger och modelltexter för skrivande. I workbook arbetar eleverna vidare med ordkunskap, läsförståelse och hörövningar, utifrån texterna i textbook. Här finns också grammatik- och skrivuppgifter. Allt kopplat till textbook. 

I Learn English webb ingår lärar- och elevwebb. I lärarwebben finns alla texter med tillhörande ljudfil, samt dialog- och grammatikfilmer. Här finns också underlag för bedömning. Elevwebben innehåller alla texter med ljudfiler, filmer samt glos- och grammatikövningar. 

I Teacher’s guide finns lektionsplanering och kopieringsunderlag. 

I Learn English 4 får eleverna möta texter och övningar kopplade till 6 olika units; School sprit, Full house, What’s cooking, Wacky Weather, Light out och Paws & Claws. 

Textbook

Textbook, i kombination med lärarwebben,är alltid utgångspunkten för din undervisning. Textbook innehåller sex kapitel med olika teman. I varje kapitel får dina elever möta tre texter. Main text – en rikligt illustrerad skönlitterär text. Linked text 1 och 2 – specialskrivna texter utifrån kapitlets tema. I textbook presenteras två grammatik-moment per kapitel. I varje kapitel finns också en dialog med uttryck, så kallade chunks, en modelltext för skrivande samt en sida med uppgifter som knyter ihop arbetet med kapitlet – Wrap it up

Workbook

Uppgifterna i workbook är tydligt kopplade till varje undervisningsdel i textbook. I workbook får eleverna, utifrån texterna, arbeta med ordkunskap, läsförståelse och hörförståelse. Det finns fyra olika uppgifter som övar hörförståelse, i varje kapitel. De två grammatik-momenten övas ingående på ett helt uppslag vardera. Utifrån modelltexten i textbook skriver eleverna en egen text i workbook. Skrivandet avslutas med en check-lista. Alla sidor med uppgifter har en inbyggd progression, vilket underlättar individualiseringen.

Lärar-och elevwebb

Till Learn English finns en webb med en lärar- och en elevdel. Lärarwebben innehåller allt du behöver för att din undervisning ska bli struktrerad och inspirerande! Här finns alla texter från textbook inlästa med varierade engelska dialekter. Du hittar även grammatikgenomgångar, dialogfilmer, pratuppgifter, hörövningar och mycket mer.

I elevwebben kan dina elever lyssna och läsa vidare på egen hand, i sin egen takt.  De kan repetera ord och grammatik i självrättande övningar.


Prova digitalt

Learn English 4 – Teacher’s guide

I Learn English lärarhandledning får du en tydlig beskrivning av arbetsgången i textbook, workbook och webb. Handledningen har en överskådlig och handfast struktur där du som lärare får guidning kring varje undervisningsmoment. Här beskrivs hur du kan inleda din lektion, du får lämpliga frågeställningar till texterna samt råd kring elevernas vidare arbete i workbook och på elevwebben. Alla manus till hörövningarna finns även i lärarhandledningen.

Learn English 5

I åk 4–6 utgår arbetet med det engelska språket från textbook som innehåller skönlitterära texter och andra texttyper. Lärandet bygger på gemensamt arbete med texterna och de tillhörande prat- och diskussionsövningarna.

I textbook finns också grammatik, dialoger och modelltexter för skrivande. I Workbook arbetar eleverna vidare med ordkunskap, läsförståelse och hörövningar, utifrån texterna i textbook. Här finns också grammatik- och skrivuppgifter. Allt kopplat till textbook. 

I Learn English 5 får eleverna möta texter och övningar kopplade till 6 olika units; Far far away, Spend or save, Out & about, Down the road, Dream big och Ups and downs. 

Textbook

Textbook, i kombination med lärarwebben,är alltid utgångspunkten för din undervisning. Textbook innehåller sex kapitel med olika teman. I varje kapitel får dina elever möta tre texter. Main text – en rikligt illustrerad skönlitterär text. Linked text 1 och 2 – specialskrivna texter utifrån kapitlets tema. I textbook presenteras två grammatik-moment per kapitel. I varje kapitel finns också en dialog med uttryck, så kallade chunks, en modelltext för skrivande samt en sida med uppgifter som knyter ihop arbetet med kapitlet – Wrap it up

Workbook

Uppgifterna i workbook är tydligt kopplade till varje undervisningsdel i textbook. I workbook får eleverna, utifrån texterna, arbeta med ordkunskap, läsförståelse och hörförståelse. Det finns fyra olika uppgifter som övar hörförståelse, i varje kapitel. De två grammatik-momenten övas ingående på ett helt uppslag vardera. Utifrån modelltexten i textbook skriver eleverna en egen text i workbook. Skrivandet avslutas med en check-lista. Alla sidor med uppgifter har en inbyggd progression, vilket underlättar individualiseringen.

Lärar-och elevwebb

Till Learn English finns en webb med en lärar- och en elevdel. Lärarwebben innehåller allt du behöver för att din undervisning ska bli struktrerad och inspirerande! Här finns alla texter från textbook inlästa med varierade engelska dialekter. Du hittar även grammatikgenomgångar, dialogfilmer, pratuppgifter, hörövningar och mycket mer.

I elevwebben kan dina elever lyssna och läsa vidare på egen hand, i sin egen takt.  De kan repetera ord och grammatik i självrättande övningar.

Prova digitalt

Learn English 5 – Teacher’s guide

I Learn English lärarhandledning får du en tydlig beskrivning av arbetsgången i textbook, workbook och webb. Handledningen har en överskådlig och handfast struktur där du som lärare får guidning kring varje undervisningsmoment. Här beskrivs hur du kan inleda din lektion, du får lämpliga frågeställningar till texterna samt råd kring elevernas vidare arbete i workbook och på elevwebben. Alla manus till hörövningarna finns även i lärarhandledningen.

Learn English 6

I åk 4–6 utgår arbetet med det engelska språket från textbook som innehåller skönlitterära texter och andra texttyper. Lärandet bygger på gemensamt arbete med texterna och de tillhörande prat- och diskussionsövningarna.

I textbook finns också grammatik, dialoger och modelltexter för skrivande. I Workbook arbetar eleverna vidare med ordkunskap, läsförståelse och hörövningar, utifrån texterna i textbook. Här finns också grammatik- och skrivuppgifter. Allt kopplat till textbook. 

I Learn English 6 får eleverna möta texter och övningar kopplade till 6 olika units; For real, Hear me out, Nature calling, What´s the story,Guilty as charged och Time will tell.

Textbook

Textbook, i kombination med lärarwebben,är alltid utgångspunkten för din undervisning. Textbook innehåller sex kapitel med olika teman. I varje kapitel får dina elever möta tre texter. Main text – en rikligt illustrerad skönlitterär text. Linked text 1 och 2 – specialskrivna texter utifrån kapitlets tema. I textbook presenteras två grammatik-moment per kapitel. I varje kapitel finns också en dialog med uttryck, så kallade chunks, en modelltext för skrivande samt en sida med uppgifter som knyter ihop arbetet med kapitlet – Wrap it up

Workbook

Uppgifterna i workbook är tydligt kopplade till varje undervisningsdel i textbook. I workbook får eleverna, utifrån texterna, arbeta med ordkunskap, läsförståelse och hörförståelse. Det finns fyra olika uppgifter som övar hörförståelse, i varje kapitel. De två grammatik-momenten övas ingående på ett helt uppslag vardera. Utifrån modelltexten i textbook skriver eleverna en egen text i workbook. Skrivandet avslutas med en check-lista. Alla sidor med uppgifter har en inbyggd progression, vilket underlättar individualiseringen.

Lärar-och elevwebb

Till Learn English finns en webb med en lärar- och en elevdel. Lärarwebben innehåller allt du behöver för att din undervisning ska bli struktrerad och inspirerande! Här finns alla texter från textbook inlästa med varierade engelska dialekter. Du hittar även grammatikgenomgångar, dialogfilmer, pratuppgifter, hörövningar och mycket mer.

I elevwebben kan dina elever lyssna och läsa vidare på egen hand, i sin egen takt.  De kan repetera ord och grammatik i självrättande övningar.

Learn English 6 – Teacher’s guide

I Learn English lärarhandledning får du en tydlig beskrivning av arbetsgången i textbook, workbook och webb. Handledningen har en överskådlig och handfast struktur där du som lärare får guidning kring varje undervisningsmoment. Här beskrivs hur du kan inleda din lektion, du får lämpliga frågeställningar till texterna samt råd kring elevernas vidare arbete i workbook och på elevwebben. Alla manus till hörövningarna finns även i lärarhandledningen.

Det är så bra att eleverna får möta flera olika typer av texter i boken. Texterna är spännande, roliga och går lätt att arbeta med på olika sätt. Vi brukar lyssna på texterna flera gånger tillsammans. Ibland pausar vi och läser efter. Mina elever gillar att de kan välja hastighet när de lyssnar själva.

FRIDA BONDESSON SOLFAGRASKOLAN

Enkelt att navigera mellan lärar- och elevwebbens innehåll för att kunna visa och gå igenom texter, uppgifter och övningar. Tydligheten gör att fler hänger med och kan känna att de lyckas. Det blir mycket fniss och skratt när vi inleder med en knasig “Tounge twister” som finns färdiga i webben och kan visas på tavlan.

THOMAS SUNDER BRUNNS SKOLA

Varje kapitel i Learn English innehåller filmade dialoger. Eleverna känner igen sig i filmerna, och de blir sugna både på att läsa dialogerna och spela upp dem. Grammatikmomenten finns också att ta del av via film – guld värt. Filmerna ger tydlig och klar information om vad som är viktigt att lära och att komma ihåg

MARIA WIDELL STENSÄNGSSKOLAN
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!