Läsresan basläromedel i svenska FK - åk 3

Ett undervisningslyft för dig, läs- och skrivglädje för dina elever!
I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag.

Se filmen om Läsresan!

En gemensam läsebok för alla

Att läsa samma text gemensamt gör att alla elever får förutsättningen att dela tankar, kunskap och reflektioner kring det lästa. Alla kan delta i textsamtalet på riktigt, en delaktighet som skapar en god grund för lärande. Det självständiga läsandet stimuleras av det gemensamma och vice versa. I Läsresan kombineras helords- och ljudmetoden, vilket har visat sig vara en framgångsrik metod för elevers läsutveckling. Helordsläsning i läsebokens gemensamma läsning och ljudning på sin nivå, i Läsresans nivåböcker.

I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald av texter, var och en med sin författare och illustratör och sina specifika drag. Redan i förskoleklass ingår t.ex. enkla faktatexter. Denna variation av texter skapar också en nyfikenhet och förväntan hos eleverna – ”Vad får jag läsa om i nästa kapitel?”

Läs provkapitel

Läsresan

Läsresan är ett basläromedel i svenska för förskoleklass – åk 3 där arbetet med språket utgår från en läsebok med berättelser, sagor, rim och ramsor och faktatexter. Alla olika texttyper finns representerade. Varje text är unik, vilket skapar mångfald, väcker nyfikenhet och stimulerar läslusten

I Läsresan ingår många delar i ämnet svenska: högläsning, ordkunskap, fonologisk medvetenhet, läsförståelse, lässtrategier, skrivstrategier, grammatik och stavning.

Skrivandet tar avstamp i texttypen

I arbetsboken för förskoleklass ligger fokus på att öva och befästa bokstav och ljud. I Läsresans arbetsbok åk 1-3 arbetar dina elever vidare med den typ av text de just läst i läseboken. Utifrån en enkel modelltext får eleverna lära om texttypens språkliga drag och sedan öva att planera och skriva sin egen text. Är texten i läseboken en vers, poetisk text, så får dina elever öva att skriva just verser.

Webben – det är här resan börjar

Att i storformat visa det nya kapitlets text och illustrationer och lyssna på den medryckande inläsningen – det är den bästa start på läsningen som du kan ge dina elever. Lyssna igen och låt alla följa med i markeringen av texten. Läs tillsammans – körläsning, ekoläsning, dramaläsning ...

Upprepad läsning är en framgångsmetod! Dina elever har tillgång till läsebokens texter och alla nivåböcker i sin elevwebb. Öva i skolan, öva hemma, öva mera!

Prova digitalt

Majemas utgivning har kvalitetssäkrats mot Skolverkets reviderade läroplaner och kursplaner, Lgr22. Våra befintliga läromedel, såsom Läsresan, har setts över och är kvalitetssäkrade. Vi kommer att ändra läroplansnamnet vid tilltryck, men för miljöns skull slänger vi inga böcker. En komplettering i Läsresan åk 3 kommer att göras med en lektion i språkbruk, vilken kommer presenteras i lärarwebben under höstterminen. Så känn dig trygg, det nya från den reviderade läroplanen finns redan med i Läsresan. 

Vill du veta mer?

Nyfiken på att bläddra i seriens alla delar? Beställ en Läsresanlåda! Du får ha den till påseende på skolan i två veckor helt kostnadsfritt. Perfekt när du vill titta och bläddra i böckerna tillsammans med kollegorna.

Beställ en låda! Boka ett skolbesök!

Vad säger lärarna om Läsresan?

”Texterna i läseboken tilltalar både eleverna och mig! Det är så roligt att lyssna på texterna på webben och sedan körläsa tillsammans. Jag ser hur det stärker de elever som ännu inte har knäckt koden. Att de också kan hänga med och "läsa". Och jag gillar att det är olika texttyper.”

EMMA SILVER SKÄLBYSKOLAN

”Fantastiskt att allt finns på webben, både för mig som lärare och för mina elever. Det gör det lättplanerat! Eleverna gör övningar på sin webb, kopplade till kapitlet. Jag kan höra hur de ger varandra lästips i den digitala nivåbokhyllan.”

IDA NILSSON ÅSENIUS FALKENBERGSSKOLAN

”Jag har under många år letat efter ett läromedel som är mer än bara en läslära och med Läsresan har jag äntligen hittat rätt. Läsresan lägger grunden för ett språkutvecklande arbetssätt där eleverna får möta olika texttyper, delta i viktiga textsamtal samt utveckla ett meningsfullt textskapande.”

MALIN BERGDAHL HÖGTOFTA SKOLA
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!

Läsresan