Läromedel engelska Åk 1

Majemas läromedel i engelska för årskurs 1 tar in genuin engelska i klassrummet. I enlighet med modern språkforskning undviks svenska instruktioner och ord i böckerna. Vårt läromedel ger eleverna de bästa förutsättningarna att nå målen och bygga upp ett språkligt självförtroende, något som betonas i Lgr22. Fokus i engelska i årskurs 1 är att på ett lustfyllt sätt språkduscha eleverna och skapa gott om tillfällen för alla elever att aktivt använda språket i interaktion med andra.

Basläromedel i engelska

I vårt basläromedel för engelska åk 1 (länk till Learn English) möter eleverna engagerande och elevnära berättelser. Det finns gott om varierade övningar, både i boken och på elevwebben. Du som lärare har ytterligare uppgifter och stöd i din undervisning på lärarwebben och i lärarhandledningen. I Majemas utbud av engelska läromedel för årskurs 1 finns även fristående små bokpaket med engelska texter. Bilderböckerna finns tryckta i basläromedlets grundbok och ingår i lärarwebben.

Kompletterande engelskböcker

Majema erbjuder även kompletterande engelskböcker. De uppskattas särskilt av pedagoger med behov av extramaterial, antingen i form av utmaning eller stöd då de innehåller övningar som kan utföras både enskilt eller i grupp.

Läs mer Visa mindre