Läromedel NO/SO Åk 4-6

Majemas läromedel i NO och SO för åk 4-6 är ett stöd i undervisningen om världsreligionerna, historia, samhällskunskap och biologi. Vi strävar efter att erbjuda inspirerande illustrationer och en tilltalande layout för att det ska kännas lustfyllt och kreativt för eleverna att samla kunskap i ämnena NO och SO. I våra läromedel ges eleverna gott om utrymme för reflektion och att uttrycka egna sina tankar. Dessutom finns plats för att värdera olika källor i sitt faktasökande och att resonera och jämföra sina tankar med andra.

Våra läromedel i NO- och SO-böcker har en tydlig koppling till kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier i Lgr22 och passar perfekt för temaarbete.

Läs mer Visa mindre