Elevkalendrar FK

Låt eleverna redan i förskoleklass lära sig att använda en loggbok för planering, dokumentation och utvärdering.

Vår elevkalender för förskoleklass, Veckologgen Apa är elevens första kalender. Den har genomtänkt struktur, är inspirerande och kreativ och här finns plats att rita eller skriva sin planering för veckan. Kalendern har utrymme för den viktiga kontakten mellan hem och skola. I boken hittar du ”kom ihåg-rutor” för det som eleverna särskilt ska komma ihåg såsom läxor och kläder till idrotten.
Till varje vecka finns också en öppen och kreativ uppgift som med fördel kan användas som eget arbete eller läxa.
Läs mer Visa mindre

Elevkalendrar FK