Stora skattjakten åk 1-3

Uppdrag som triggar läslusten
Om Stora skattjakten

Stora skattjakten är en serie arbetsböcker med fokus på läsförståelse. I varje bok finns ett antal uppdrag, skattjakter, som eleven löser genom att läsa texten samt leta i de detaljrika, spännande illustrationerna. Upplägget med ledtrådar gömda i illustrationerna, ger extra motivation att läsa och förstå.

Efter läs- och letauppdragen i boken får eleven hitta på, rita och skriva en egen skattjakt. Stora skattjakten har en tydlig och strukturerad arbetsgång och passar bra för självständigt arbete.

Arbetet med Stora skattjakten upplevs av eleverna som mycket lustfyllt! Många lärare vittnar om att även elever som har lite svårt med läsinlärningen gör framsteg - och de vill bara ha fler och fler uppdrag!

Skattkistan åk 1-2

Stora skattjakten skattkistan åk 1-2 består av 10 kapitel, olika uppdrag. Efter läs- och letauppdragen får eleven hitta på, rita och skriva en egen skattjakt. Skattkistan passar elever som är i början av sin läsutveckling. Efter läs- och letauppdragen i boken får eleven hitta på, rita och skriva en egen skattjakt. Stora skattjakten har en tydlig och strukturerad arbetsgång och passar bra för självständigt arbete.

Piraten åk 1- 2

Efter läs- och letauppdragen i boken får eleven hitta på, rita och skriva en egen skattjakt. Stora skattjakten har en tydlig och strukturerad arbetsgång och passar bra för självständigt arbete. Stora skattjakten piraten passar elever som är i början av sin läsutveckling. Boken består av 10 olika leta- och hittauppdrag. När gåtan är löst ska en bild klippas ut längst bak i boken och klistras in på rätt ställe i bilden. Längst bak finns även en användbar bild- och ordlista.

Skeppet åk 2 - 3

Efter läs- och letauppdragen i boken får eleven hitta på, rita och skriva en egen skattjakt. Stora skattjakten har en tydlig och strukturerad arbetsgång och passar bra för självständigt arbete. Stora skattjakten skeppet passar elever som har fått lite mer flyt i sin läsning. Skeppet består av 7 kapitel där eleverna löser uppgifter genom att läsa texten och sedan leta efter svar i de detaljrika, spännande illustrationerna.

Stora skattjakten har en tydlig och strukturerad arbetsgång och passar för självständigt arbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!