Kopieringsunderlag

Letar du självinstruerande arbetsblad som passar till extraarbete i klassrummet eller en uppgift att skicka hem som läxa? Majema har flera olika kopieringsunderlag med arbetsuppgifter inom bl.a. svenska och matematik och engelska.

I matematik kan exempelvis kopieringsunderlaget stödja elevernas färdighetsträning eller användas som repetition av ett arbetsområde.

Det finns skrivuppgifter som övar och befäster elevernas kunskaper i att skriva olika typer av texter och som kompletterar arbetet i arbetsböckerna.

Det finns också kopieringsunderlag med roliga pyssel som följer de olika årstiderna.

En samling läromedel som kopieringsunderlag är ovärderligt att ha till hands, när du snabbt behöver förstärka en uppgift.

Läs mer Visa mindre