Läromedel NO/SO Åk 2

Här hittar du NO/SO-böcker för årskurs 2 som ger ett lustfyllt och kreativt lärande.

Majema erbjuder läromedel i NO och SO för åk 2 som har en öppen och inbjudande layout med inspirerade illustrationer och som passar perfekt för temaarbete.

Arbetsböckerna väcker nyfikenhet hos eleverna och har plats för elevernas egna tankar och reflektioner.

Läromedlen är lättanvända för eleverna och utgör ett stöd i din planering och undervisning av NO- och SO-lektionerna. Våra läromedel stämmer överens med kriterierna för bedömning av kunskaper i Lgr22.

Läs mer Visa mindre