Läromedel svenska åk 2

Vi erbjuder flera olika läromedel i svenska för årskurs 2 som hjälper dig som lärare att utmana och stödja dina elevers läs- och skrivprocess på olika sätt. Allt från fristående arbetsböcker som tränar handstil eller läsförståelse till heltäckande basläromedelsserier med tillhörande lärar- och elevwebb.

Vi vill att din undervisning ska upplevas kreativ, meningsfull och lustfylld. Med en genomtänkt och varierad läs- och skrivundervisning ger du dina elever lagom med utmaningar samt förutsättningar och möjligheter att lyckas. Vi vill hjälpa till med detta och erbjuder en stor variation av material för svenskundervisningen i åk 2. Här hittar du läseböcker, arbetsböcker och skrivböcker. Det finns övningar i ordkunskap, språklära, textskrivning, läsförståelse, stavning, alfabetisk ordning m.m.
Läs mer Visa mindre