Språkskrinet Åk 1-3

Nyckeln till ett rikare språk
I Språkskrinet utmanar, utvecklar och använder dina elever sina språkliga förmågor, erövrar språket bit för bit och gör det till sitt eget.

Se filmen om Språskrinet

Om Språskrinet Åk 1 - 3

I Språkskrinet utmanar, utvecklar och använder dina elever sina språkliga förmågor, erövrar språket bit för bit och gör det till sitt eget. Den språkliga självkänslan växer. Kapitlets teman inspirerar och engagerar eleverna. Den tydliga strukturen, med de tre delarna ordkunskap, språklära och skrivning, synliggör för eleverna hur språkets delar hör ihop och är beroende av varandra.

I Språkskrinet finns en tydlig arbetsgång, varierade språkövningar och finurliga illustrationer. 

Grundboken går hand i hand med lärarwebben och är det verktyg som förenklar både din undervisning och planering. Här kan du visa alla grundbokens samtalsbilder och uppgifter i storformat och ge ett lyft åt dina genomgångar och uppföljningar. Du får dessutom extra övningar kopplade till sidor i boken.

Grundbok Robot och Troll

Språkskrinet robot innehåller fem kapitel och boken passar bra att arbeta med på höstterminen i årskurs 1. Bokens kapitelteman är: Loppis, Skolan, Djuraffären, Nöjes fältet och Hönsgården. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapitlets tema med en sida vardera. Språkläran har två sidor per kapitel och innehåller bland annat en och ett, lägesord, motsatsord och hur man bygger en mening. Till grundboken ingår ett separat bokstavshäfte, Språkskrinet ABC.

Språkskrinet troll innehåller fem kapitel och boken passar bra att arbeta med på vårterminen i årskurs 1. Bokens kapitelteman är: Jag, Djur, Kalas, Sagor och I skogen. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat stavning av -ig och -igt, synonymer och alfabetet.

Lärarwebb

På Språkskrinet lärarwebb Robot och Troll finns hela grundboken samt nya övningar för genomgångar och uppföljning. Sidorna är skrivbara och sparas automatiskt.

Prova digitalt

Lärarhandledning

I lärarhandledningen för Robot och Troll finns konkreta förslag på hur du kan inleda din lektion och undervisa kring det som ska läras. Läxor/öva mer finns som kopierings-underlag. Facit för grundboken ingår.

Läsförståelse

Språkskrinets läsförståelse är fristående arbetshäften. Med engagerande texter och härliga illustrationer ger du dina elever chansen till läsningens Jaha!, Wow! och Åh! Som lärare får du en möjlighet att aktivt undervisa i läsförståelse. Texterna i läsförståelse Lina & Robot samt Trollkoll har det tydliga bildstöd som behövs för en elev i början av sin läsutveckling. 

”Lina är en lite ensam tjej som en dag hittar en robot vid vägkanten. Efter den dagen är ingenting sig likt.”  Du som lärare har tillfälle att låta eleverna öva sig att återberätta, associera till egna erfarenheter och tänka vidare. Varje berättelse består av en sida text och en sida med läsförståelsefrågor.

”Trollet Trolle är nyinflyttad i Verkligheten och har funderingar om hur saker och ting fungerar där”.  

Grundbok Clown

Språkskrinet Clown innehåller nio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Ett kapitel har tre delar. ordkunskap, språklära och skrivning. Den tydliga strukturen gör att eleverna känner igen sig och blir trygga i arbetsgången. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat stavning å-ljudet, vokaler och konsonanter, adjektiv och verb.

Lärarhandledning

I lärarhandledningen finns konkreta förslag på hur du kan inleda din lektion och undervisa kring det som ska läras. Läxor/öva mer finns som kopieringsunderlag till varje kapitel. Facit för grundboken ingår.

Lärarwebb

På Språkskrinet lärarwebb Clown finns hela grundboken och även nya övningar för genomgångar och uppföljning. Sidorna är skrivbara och sparas automatiskt.

Prova digitalt

Läsförståelse

Läsförståelse cirkussommar är ett fristående arbetshäfte och innehåller fortsatt engagerande texter och tydligt bildstöd, med tillhörande frågor och uppgifter av olika slag. Eleven får nu skriva förklaringar till ord ur texten och större fokus ligger på den reflekterande läsningen. I Cirkussommar uppmuntrar både texter och bilder till tankar och samtal.

”Julia går på cirkusskola och får dessutom chans att besöka en riktig cirkus.”

Grundbok Detektiv

Språkskrinet Detektiv innehåller nio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Precis som i övriga grundböcker i serien så har alla kapitel samma tydliga struktur och innehåller ordkunskap, språklära och skrivning Det gör att eleverna känner igen sig och vet vad som ska hända. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat stavning sj-ljudet, alfabetisk ordning, frågeord och antonymer. 

Lärarwebb

På Språkskrinet Detektiv lärarwebb finns hela grundboken för genomgångar och uppföljning. Sidorna är skrivbara och sparas automatiskt. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta. Lärarwebben är verkligen ett verktyg som förenklar din undervisning och planering. Det blir så mycket tydligare för eleverna, när de får en gemensam genomgång av vad de ska öva, innan arbetet i grundboken sätter igång! 

Prova digitalt

Lärarhandledning

I lärarhandledningen för Språkskrinet Detektiv finns konkreta förslag på hur du kan inleda din lektion och undervisa kring det som ska läras. Inför ordkunskapen i kapitlet Cykel får du t. ex. följande tips: "låt eleverna berätta om sina erfarenheter med cykling", "vad heter de olika delarna på en cykel", "försök att beskriva en cykel för någon som inte vet", "repetera ordklasserna och skriv in cykelord i den ordklass som ordet tillhör" ... Det gör det lätt för dig att planera lektionen. I Språkskrinet skriver eleverna olika typer av texter. I handledningen får du tips om hur eleverna ska planera sin text och hur de sedan ska skriva texten utifrån planeringen. Detta utgår ifrån kursplanens mål i skrivning för åk 3. Läxor/öva mer finns som kopieringsunderlag. Facit för grundboken ingår.

Läxor/öva mer finns som kopieringsunderlag. Facit för grundboken ingår.

Läsförståelse Klurarbyrån

Läsförståelse Klurarbyrån är ett fristående arbetshäfte. Texterna i läsförståelsen Klurarbyrån är längre och innehåller fler uttryck och högre nivå på mellanraderna-läsning. Det finns mycket att upptäcka, fundera och samtala kring både texter och bilder. Det är också fler karaktärer att lära känna. Frågorna och uppgifterna till texten handlar om att sökläsa, läsa mellan raderna och dra slutsatser, tolka och tänka vidare. Frågeställningarna påminner om hur de ser ut i det nationella provet om läsförståelse för åk 3.

”Fyra barn startar en byrå vars uppgift är att, i smyg, hjälpa vuxna lösa vardagsproblem.”

Vill du veta mer?

Nyfiken på att bläddra i seriens alla delar? Beställ en Majemalåda! Du får ha den till påseende på skolan i två veckor helt kostnadsfritt. Perfekt när du vill titta och bläddra i böckerna tillsammans med kollegorna.

Beställ en låda Boka ett skolbesök

Bonusmaterial

Bonusmaterial Språkskrinet Robot, åk 1 - LGR 22 komplettering Ladda ner PDF
Bonusmaterial Språkskrinet Troll, åk 1 Ladda ner PDF
Bonusmaterial Språkskrinet Troll, åk 1 - LGR22 komplettering Ladda ner PDF
Bonusmaterial Språkskrinet Clown, åk 2 Ladda ner PDF
Bonusmaterial Språkskrinet Clown, åk 2 LGR22 komplettering Ladda ner PDF
Bonusmaterial Språkskrinet Detektiv, åk 3 Ladda ner PDF
Bonusmaterial Språkskrinet Detektiv, åk 3 - LGR komplettering Ladda ner PDF
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad, få prova-på-övningar och bli inspirerad med Majemas nyhetsbrev!

Språkskrinet