×
Flipbook

Bläddra i boken

Språkskrinet trollkoll läsförståelse åk 1-2

  • Läromedelsserie
  • Svenska
  • Åk 1-2

”Trollet Trolle är nyinflyttad i Verkligheten och har funderingar om hur saker och ting fungerar där”. Texterna i Trollkoll har det tydliga bildstöd som behövs för en elev i början av sin läsutveckling. Det finns mycket att samtala kring i både bilder och texter – vad händer och varför tänker Trolle så? Du som lärare har tillfälle att låta eleverna öva sig att återberätta, associera till egna erfarenheter och tänka vidare.

Arbetshäftet lämpar sig både för gemensam undervisning och uppföljning och vägledd undervisning i smågrupper. Under den vägledda läsningen kan du som lärare ge omedelbar feedback på hur eleverna tar sig an texten.

Varje uppslag består av en sida text och en sida arbetsuppgifter och frågor.Frågesidan har alltid samma struktur. På frågesidan får eleverna:
- ringa in ord i texten, inom olika kategorier och skriva av dem
- hitta svar i texten
- hitta svar mellan raderna i texten
- fundera vidare utifrån text och bild

Språkskrinet Läsförståelse Trollkoll är ett fristående häfte som hör till Språkskrinet Troll. Boken hör till serien Språkskrinet, som är en serie i svenska, för årskurs 1-6.

Mer information Visa mindre
51 kr
Skickas inom:
tick icon I lager
Årskurs: 1-2
ISBN: 978-91-8587-594-8
Beställnr: 525
Produktstorlek: 24 sidor, 210 x 260 mm, häftad
Beställ via våra återförsäljare: Läromedia, GR läromedel