Läromedel svenska FK

Till förskoleklassens elever erbjuder vi ett basläromedel med tillhörande lärar- och elevwebb samt mindre omfattande arbetsböcker. Det täcker allt från bokstäver och deras fonem, ordbilder och ord som rimmar till läsinlärning. Visst ska arbetet med språkutveckling starta redan i förskoleklass. 6-åringarna är så redo!

Trygga läromedel redan från förskoleklass

Förskoleklassen tillhör numera grundskolan och du som undervisar i FK utgår ifrån läroplanen när du planerar lektionerna. Hos Majema kan du känna dig trygg med att de läromedel vi erbjuder för förskoleklass är av högsta kvalitet och uppfyller läroplanens skrivningar. Vi vill ta tillvara på 6- och 7-åringarnas nyfikenhet i deras läs- och skrivinlärning. Majemas läromedel i svenska för förskoleklass är både utvecklande, utmanade och lustfyllt!

Läromedel med fokus på språkutveckling

I förskoleklassens läromedel i svenska finns språklekar, bokstavspyssel, ordförståelse och en massa annat språkutvecklande. Eleverna får utmanas och utvecklas på ett lustfyllt sätt och du som lärare får tydlig handledning i hur du kan undervisa.
Att ha ett språkutvecklande klassrum som inspirerar är viktigt. I det svenska basläromedlet för FK finns många tips och idéer för hur du kan skapa ett sådant klassrum. Vid ett bord jobbar man med ordbilder, vid ett annat spelas memory vid ett tredje formas veckans bokstav – Med Majemas läromedel i svenska får du stora möjligheter till en framgångsrik språkutveckling i din förskoleklass.

Våra läromedel för svenska förskoleklass

  • Vårt basläromedel i svenska har en tydlig progression och en genomtänkt arbetsgång. Du som lärare kan känna dig trygg i att du får med det som läroplanen kräver samt kan spara tid vid din lektionsplanering. Läsebok, arbetsbok, lärarhandledning med kopieringsunderlag samt webb, är komponenterna i Majemas basläromedel. I webben får du stöd i din undervisning och rolig färdighetsträning för alla dina elever.
  • Behovet av extramaterial är alltid stort i en klass. Majemas extraböcker i svenska ger dig möjlighet att individualisera och möta elevernas olika behov och intressen.
Läs mer Visa mindre