Läromedel SVA Åk 1-3

Har du elever i klassrummet med svenska som andraspråk och söker läromedel som passar?

Läromedel för nyanlända elever

Hos Majema finns strukturerade läromedel som kan användas till undervisning av nyanlända elever samt elever i åk 1-3 som har svenska som andraspråk. Med tydlig arbetsgång, varierande övningar och bra bildstöd tränas elevernas grundläggande kunskaper i svenska och utökar deras läs och skrivförmåga. Här har vi samlat de läromedel som är väl beprövade och skapar stort intresse hos SVA-lärare.

Läs mer Visa mindre