Digitala läromedel Åk 1-3

Idag går det verkligen att förstärka undervisningen med många verktyg! Majemas digitala läromedel för åk 1-3 är ett lyft för din undervisning! Att med hjälp av ett digitalt webbstöd - en lärarwebb, kunna åskådliggöra det område man ska jobba med gör genomgången så mycket tydligare och mer intressant! Du kan få med alla elever och visa det som ska läras på olika sätt.

Digitala läromedel som lyfter din undervisning

När vi på Majema tar fram ett läromedel så har vi som ledstjärna att struktur och kreativitet ska gå hand i hand. Samtidigt som ett läromedel ska utmana och vara motiverande så ska det vara inspirerande och lustfyllt. Detta gäller även i allra högsta grad våra digitala läromedel för åk 1-3.


Till våra basläromedel i svenska, engelska och matematik finns digitalt webbstöd. Ni går tillsammans igenom kommande kapitel på storbild. Det finns färdiga, interaktiva genomgångar och även verktyg för att skapa egna. På detta sätt har eleverna fått en bra förförståelse och kan jobba vidare i sina böcker på egen hand. De finns massor av olika varianter av övningar, berättelser, genomgångar, sånger på våra digitala läromedel, de innehåller inte bara elevboken. Majemas webbar fungerar både med projektor och interaktiv skrivtavla och är anpassad för olika enheter. Våra digitala läromedel är dessutom lätta att navigera.

Till basläromedlet i svenska finns även en elevwebb, där eleverna kan öva på egen hand både hemma och i skolan.

Läs mer Visa mindre