Elevkalendrar åk 7-9

För elever i årskurserna 7-9 har Majema tre olika daterade kalendrar. Att arbeta med en kalender för att planera, dokumentera och utvärdera gör att eleven synliggör sitt skolarbete och på så vi lättare kan ta kommandot över sina studier. Kalendrarna innehåller tips på studieteknik och hur eleverna kan ta kommandot över sina studier och därigenom bli bättre på att lära.

Det finns gott om utrymme för eleven för både planering och dagliga reflektioner. För att hjälpa eleven att styra över sin tid finns en terminsöversikt som ger tidsperspektiv. Förutom planering är kalendrarna även ett redskap för att hjälpa eleven att synliggöra och förstå sitt lärande. Elevkalendrarna för åk 7-9 innehåller två stycken praktiska plastfickor och löper under perioden augusti -juli.
Läs mer Visa mindre

Elevkalendrar åk 7-9